קטגוריית ניווט

מדיניות

אורז לעניים "

"אני מצטער על ראש הממשלה, דיון נגוטה, שמסתכן בירידה בהיסטוריה, כמי שתחתיו הועלה הגניבה המכוערת, המגוחכת והמבישה ביותר בהיסטוריה האנושית:" אורז (בטעם) המיועד ל ...