24 הודעות טלוויזיה אינסטראם שנשלחו לחיות על ידי Ersoy Dede - VIDEOעל ידי הרשמה לערוץ שלי, תוכל לקבל התראה על סרטונים חדשים!

סרטון: 26 בחודש פברואר 2019

סרטון זה הופיע לראשונה https://www.youtube.com/watch?v=YIYed_lIl0s