דואר אלקטרוני: אחד מכל שלושה אנשים צרפתים לא יוכלו לנהל dematerialization, אומר Éric Vagnier - וידאו

[Social_share_button]Le Défenseur des Droits Jacques Toubon a mis en en garde le gouvernement, mardi XNUMX février, qui voudrait faire basculer l’administration dans le tout numérique d’ici XNUMX.

סרטון זה הופיע לראשונה https://www.youtube.com/watch?v=xi88_FTWvJs