אנשים: "אני מפקפק בכנותו": קארין לה מרצ'נד הותקפה על ידי עמיתו המסביר

[Social_share_button]

“Je doute de sa sincérité” : Karine Le Marchand attaquée par son collègue qui s'en explique

Célébrités

פברואר 27, 2019 15: 45 מאת פביוסה

Mais qu’est-ce qu’Olivier Delacroix a contre קארין הסוחר ? Le journaliste de 54 ans répond enfin à cette question.

קרא עוד: לא מזוהה, קארין לה מרשאנד מפתיע את האוהדים שלה עם תמונה שלא פורסמה של ילדותה

Présent récemment sur le רמה du באז טלוויזיה pour la promotion de son documentaire “Femmes du Nord : quand la vie est un combat”, l’animateur n’a pas pu s’empêcher de critiquer Karine Le Marchand et son émission “L’amour est dans le pré” :

Je n’aime pas du tout. Je sens que tout est faux. (…) Pour moi, L’amour est dans le pré fait partie de ces émissions qui se jouent des sentiments et des émotions.

Au lieux de parler de son nouveau film sur les femmes en difficulté, le journaliste de צרפת טלוויזיות s’en est מחיר à sa collègue de M6 :

Je doute de la sincérité de Karine Le Marchand. Je suis sûr qu’elle joue un rôle. Je le sais, je la connais. Ce n’est pas quelqu’un qui aime les gens autant qu’elle le dit.

Karine Le Marchand est surtout connue pour ses blagues, parfois très osées, mais toujours très sincères.

קרא עוד: פעם אחת: קארין לה מארצ'נד צוחקת מגילה ומפרסמת את התמונה של שנות הדגם שלה

Du moins, c’est l’impression qu’elle donne. Qu’est-ce que vous en pensez ? Êtes-vous d’accord avec Olivier Delacroix ?

קרא עוד: הפסקה בין קארין לה מרשאנד לג'ואי סטאר? תגובתו המוזרה של ג'ואי לשמועה הזאת

מאמר זה הופיע ראשון FABIOSA.FR