סלין דיון: סרט שני, שנכתב על ידי אחיינה, מתכונן לחיי הזמרת

[Social_share_button]

סלין דיון Un deuxième film, scénarisé par son neveu, se prépare …

מאמר זה הופיע לראשונה http://lavdn.lavoixdunord.fr/543252/article/2019-02-26/un-deuxieme-film-se-prepare-sur-la-vie-de-la-chanteuse