Crispr-CasXNXX: מהפכה במניפולציה של הגנום

[Social_share_button]

חוקר סיני הכריז לפני כמה חודשים על הולדת תאומים, הודות לטכניקה מהפכנית זו, אבל ביקורת אוניברסלית.

חוקר סיני הוא Jiankui הודיעה, בנובמבר 26 2018, לידתו של שתי משקפות, המכונה לולו וננה. חוויה שעוררה מיד גינוי אוניברסלי. מאה מדענים סינים בעלי דרגה גבוהה, במכתב פתוח שפורסם ברשת החברתית וייבו, למשל, מורדים נגד מה שהם מתארים כחוויה "משוגע". פותח 2012 ידי הצרפתי עמנואל שרפנטייה האמריקאית ג'ניפר Doudna, מערכת זו היא מהפכה מניפולציה גנטית בפשטותו.

כדי להבין את השינויים ואת מה שעושה את הטכנולוגיה קריספר-Cas9, נפגשנו סינתזה מנהל המעבדה לביולוגיה דוד Bikard במכון פסטר.

source:https://www.lemonde.fr/sante/video/2019/02/27/crispr-cas9-une-revolution-pour-manipuler-le-genome_5428927_1651302.htm