היומן של 16h - וידאומצא את העיתון RTL עם RTL של 15 מרץ 2019 על RTL.fr.

סרטון זה הופיע לראשונה https://www.youtube.com/watch?v=jHprMyzQKR0