איוב פוסט: MTN מגייסים קונגו

Y'ello המשפחה,
MTN CONGO מגייסת לתפקידים הבאים:
מומחה בכיר בעסקאות אלקטרוניות ניהול פרויקטים ושירותים פיננסיים מבקר.
תוכל למצוא פרטים על הודעות אלה בקישורים הבאים:

עמדה: ניהול פרויקטים SPECIALIST SENOIR של עסקאות אלקטרוניות

קישור: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6528633067769204736?fbclid=IwAR1p3WuY1uveozgB8Fz5vdmJHorsIoHcx_Rq_ZJf8w_3B3UvT5C8ERTsbeY

עמדתו: רואה החשבון המבקר

קישור: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6528631993637302272?fbclid=IwAR0YfmrXAFpms7zPTL0TNq0I5ItbQ39Eb1NlaM-o2hnAHsYzK0gAEi-A0SU

#PoNaYo #elleestbonne #chezmoiaucongo #קונגו #גיוס#mtncongo

מקור: https://www.facebook.com/MTNCONGO/photos/a.198639570172091/2158710404164988/?type=3&theater