חבר השופטים של פרנסואה-חאווייר בלאמי ומנון אוברי - וידאומצא את חבר מושבעים גרנד עם בנג 'מין Sportouch מ 19 מאי 2019 על RTL.fr.

https://www.rtl.fr/actu/politique/vincent-lambert-emmanuel-macron-devrait-intervenir-selon-francois-xavier-bellamy-sur-rtl-7797663453

https://www.rtl.fr/actu/politique/sarkozy-present-a-un-meeting-lr-pour-les-europeennes-bellamy-botte-en-touche-7797663544

https://www.rtl.fr/actu/politique/perquisitions-chez-lfi-la-reaction-de-melenchon-n-etait-pas-forcement-la-bonne-reconnait-aubry-7797663745

https://www.rtl.fr/actu/politique/europeennes-nos-79-candidats-sont-79-gilets-jaunes-affirme-manon-aubry-sur-rtl-7797663645

סרטון זה הופיע לראשונה https://www.youtube.com/watch?v=Vrz_DBpia7A