ירידה באבטלה: "זה ממש מעודד", אומר שר העבודה - VIDEOהזמינה את RTL - "אנו נמצאים בשיעור האבטלה הנמוך ביותר מאז 10 שנים, אמר מוריאל פניאוד, שר העבודה, ב- RTL. זה עדיין אתגר, אבל בואו נגיד שזה ממש מעודד לראות את הביכורים של הרפורמות שלנו. "

סרטון זה הופיע לראשונה https://www.youtube.com/watch?v=aRqDXLiz9U8